August 22,2017 | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

Livanco Agency

تبلیغات

ماشین حمل پول بانک سپه در قدیم +عکس

از این موتور سه چرخه تا دهه ۵۰ استفاده می شد و چند سال بعد از کنار گذاشته شدن در یک دکان سبزی فروشی پیدا شد و به موزه رفت.  از این موتور سه چرخه تا ده...

بانکها و موسسات اعتباری