عضو شورای اسلامی شهر ساری، گفت: توصیه می کنم جریان سیاسی غیر ساروی که بر طبل تخریب و تفرقه می کوبند، بهتر است از دخالت در کار ساری دست بردارند و اگر توانی دارند شهر خودشان را آباد کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری، علی اکبر زلیکانی شامگاه امروز در دهمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اقدام شبهه ناکی که در کتاب درسی جغرافیای پایه دهم و استفاده نام بابل بجای ساری بعنوان مرکز مازندران در این کتاب اظهار کرد: کهن شهر ساری میراثی گرانقدر است و ما میراث دارانی هستیم که باید با همه توانمان در جهت حفظ و پایداری آن بکوشیم و این امر نیز با برخورداری از روحیه جهادی در قبال این میراث بی بدیل و عشق و علاقه به سرزمین مادری میسر می شود.

وی افزود:این جدیت و حساسیت، به ویژه در مسئولان به نحوی باید نمود عینی پیدا کرده و به عرصه عمل آید که ساری را به نگینی درخشان در منطقه و کشور تبدیل نماید.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری گفت: شهروندان ساری یک چنین مسئولیتی می خواهند که در راستای مطالبات به حق آنان از جمله بهبود وضعیت نامناسب اقتصادی و رفع معضل بیکاری فرزندانشان حرکت کنند.

وی افزود: متاسفانه کسانی امروز دررسانه هایشان دم از ساری می زنند که اصلا اهل ساری نیستند و اتفاقا در این کارزار ماهیت این قبیل افراد فاش شدو اینها که بیشترین انتقاد را از فرزندان ساری در مدیریت شهری می نمودند، در رابطه با مسئله اخیر هر چند سکوت نکردند ولی حرفشان این بود که موضوع بی توجهی به ساری در نقشه مندرج در کتاب درسی، چیز مهمی نیست که قابل پیگیری باشد.

وی ادامه داد: این کار خدا بود که مردم ماهیت این افراد را بیشتر بشناسند و متوجه شوند خیلی از کسانیکه فرزندران این شهر را تخریب می کنند، جز بردن آن به ورطه مشکلات و ایجاد تفرقه هدف دیگری ندارند و اینواقعیت را می توان از بی تفاوتی آنها در قبال مسائل سرنوشت سازی همچون هویت ساری درک کرد.

زلیکانی افزود: امروز ثابت شد که ساری را فقط ساروی ها باید بسازند و نباید نگاهمان به دست دیگران باشد آن هم در فضایی که مشکلاتی چون بیکاری و فقر بیداد می کند. ما منتخب مردم شهر هستیم و در قبال مسائل آنها مسئول هستیم پس باید دست در دست هم و بدون آنکه نگاه ما به دولت باشد، مشکلات را حل کنیم هر چند امید چندانی هم به دولت نداریم.

وی گفت: در اینجا لازم می دانم یک توصیه هم برای جریان سیاسی غیر ساروی که بر طبل تخریب و تفرقه می کوبد، داشته باشم.آنها بهتر است از دخالت در کار ساری دست بردارند و اگر توانی دارندشهر خودشان را آباد کنند. ما در مدیریت شهر ساری از نظرات کارشناسی مردم استقبال می کنیم اما منتسبان این جریان نشان دادند که کارشناس نیستند بلکه تنها کاری که در تخصص آنهاست، مشکل آفرینی و تخریب فرزندان ساری است، عملی که در چهل سال اخیر در آن موفق شده اند اما این مردم و فرزندانشان دیگر اجازه این رفتارها را به آنها نخواهند داد.

زلیکانی متذکر شد که در رابطه با تحرکات تخریبی جریان سیاسی غسر ساروی و ماهیت این جریان مطالب مهمی هست که طرح آن در این مجال نمی گنجد و بزرودی آ نرا به طور مبسوط خواهم گفت.

وی گفت: به خودم و همکارانم در شورای اسلامی شهر ساری توصیه می کنم برای زدون مشکلات شهر و شهرداری که خود از مدافعان جدی آن هستم، نیازی به توسل به این رسانه های منفعت طلب و غیر ساروی نیست و بهتر است مشکلاتمان را خودمان در فضای کاملا ساروی مرتفع کنیم.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری افزود: تعلق خاطر به جغرافیایی که در آن پا گرفته و یا مسئولیت داریم، عامل انگیزشی مهمی برای توجه همراه با حساسیت نسبت به سرمایه ها و ظرفیت های آن است چرا که در شهر خودمان به تجربه دیده ایم که نبودعِرق سرزمینی در بین افراد بویژه مدیران و کارگزاران ، یکی از عمده عواملی بود که ظرفیت های شهر را به مُحاق برد اما امروز بسیار خرسندم که فرزندان برومند شهرم ساری نه تنها نسبت به سرمایه های کنونی شهر بلکه در قبال میراث و هویت زادگاه خود حساسیت به خرج می دهند .

وی در ادامه از نمایندگان مردم ساری در مجلس شورای اسلامی بخاطر موضع گیری به هنگام و انعکاس مسئله به مبادی زیربط تشکر و قدر دانی کرد.

کانال تلگرامی لیوانکو را از دست ندهید  livanco@