سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

 

سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: گاز برخی از مناطق شهر دوگنبدان  فردا به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد

کبناخبر؛

سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: گاز برخی از مناطق شهر دوگنبدان  فردا به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

کانال تلگرامی لیوانکو را از دست ندهید  livanco@