ورزش سه: رسول خادم در یک انتخابات پرحاشیه توانست برای ۴ سال دیگر سکان هدایت کشتی را به دست بگیرد.

در شرایطی که ۶ کاندیدا قبل از شروع رای گیری انصراف داده بودند و عباس جدیدی مجمع را ترک کرده بود؛ رای گیری از ۴۰ عضو مجمع آغاز شد. البته نام عباس جدیدی کنار خادم برای رای گیری روی تابلو ماند چون او کتبا و رسما انصرافش را اعلام نکرد و فقط مجمع را ترک کرد.

در نهایت همانطور که پیش بینی می شد، رسول خادم به شکلی مقتدرانه و با آرای صددرصدی توانست ریاست فدراسیون را برای ۴ سال آینده به دست بگیرد. خادم ۴۰ رای به دست آورد و عباس جدیدی هم که در مجمع حاضر نبود، حتی یک رای هم کسب نکرد.

01260902

کانال تلگرامی لیوانکو را از دست ندهید  livanco@