محمدرضا احمدی به عنوان گزارشگر دیدار #استقلال – ایرانجوان انتخاب شد.

کانال تلگرامی لیوانکو را از دست ندهید  livanco@