اهواز – شامگاه امروز بعد از رای گیری اعضای شورای شهر خرمشهر، شهردار جدید این شهر انتخاب شد.

به گزارش مهر، اعضای شورای شهر خرمشهر شامگاه امروز در جلسه ای اقدام به انتخاب شهردار خرمشهر از میان چندین گزینه کردند.

در این رای گیری، داوود دارابی شهردار منطقه سه اهواز با پنج رای از مجموع هفت رای، موفق به کسب عنوان شهرداری خرمشهر شد.

وی بعد از تائید استانداری خوزستان می تواند به صورت رسمی شهردار خرمشهر شود و تا آن زمان شهرداری خرمشهر باید به صورت سرپرستی اداره شود.

کانال تلگرامی لیوانکو را از دست ندهید  livanco@