دومین جلسه دادگاه حمید بقایی

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: حکم حمید بقایی که چند روز گذشته صادر شده بود امروز ابلاغ شد.

اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: البته در این پرونده به غیر از بقایی، متهمان دیگری نیز حضور دارند که حکم همه متهمان صادر و امروز به خود متهمان پرونده ابلاغ شده است.

وی گفت: البته حکم، قطعی نیست و قابل اعتراض است و ۲۰ روز برای طرفین پرونده اعم از متهمان یا دادستان یا آن نهاد و سازمانی که شاکی پرونده بوده‌اند فرصت اعتراض تعیین شده است و باید صبر کنیم در مهلت قانونی اگر طرفین پرونده اعتراضی به احکام صادره دارند اعتراض خود را اعلام کنند که در این صورت، پرونده به مرحله تجدیدنظر ارسال خواهد شد.

وی افزود: در صورتی که در مهلت تعیین شده ۲۰ روزه اعتراضی به احکام صادره صورت نگیرد، حکم صادره قطعیت پیدا می کند.

وی درباره جزئیات پرونده گفت: طبق قانون تا زمانی که حکم قطعی نشده است نمی توانیم به محتویات احکام صادره اشاره کنیم.

کانال تلگرامی لیوانکو را از دست ندهید  livanco@