دکتر «حسین انتظامی» معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، پس از جابجایی از این جایگاه، قائم مقام این وزارتخانه خواهد شد.

به گزارش انصاف نیوز، حسین انتظامی که از ابتدای دولت اول روحانی در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار گرفته است، به زودی جای خود را به محمد سلطانی فر خواهد داد. خبر این جابجایی را خود انتظامی روز گذشته تایید کرد.

انتظامی اما پس از آن به قائم مقامی وزارت ارشاد منصوب خواهد شد.

علی جنتی، اولین وزیر ارشاد روحانی بود که حدود سه سال بر صندلی وزارت نشست. پس از او، رضا صالحی امیری چند ماهی را تا پایان دولت به وزارت رسید. از ابتدای دولت جدید روحانی نیز سیدعباس صالحی بر کرسی وزارت ارشاد نشسته است.

کانال تلگرامی لیوانکو را از دست ندهید  livanco@