دکتر سید حسن افتخار واقفی، مدیر گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم َپزشکی کرمان با اشاره به اینکه علم تشریح، نقطه آغاز آموزش پزشکی، گفت: سهم مرحومه منیژه امین زاده گوهری در آموزش و آگاهی بخشیدن به دانشجویان پزشکی از اساتید و افرادی که در دانشگاه کار می کنند، بیشتر است.

وی با اعلام اینکه این چهارمین جسد اهدایی به دانشکده پزشکی کرمان است، افزود: تعداد زیادی از خانم ها و آقایان در کرمان فرم اهداء جسد را پرکرده اند و هم اکنون این امر روند رو به پیشرفتی دارد.

دکتر افتخار تصریح کرد: استاندارد تشریح به ازای هر ۱۰ دانشجو یک جسد است که کشور ما با استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد.

وی یادآور شد: در کرمان به ازای هر ۱۰۰دانشجو یک جسد وجود دارد.

مدیر گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: در اینکار بعد از طی مراحل مختلف بدن، اندام ها به صورت جزئی تشریح می شوند.

وی با تأکید بر اینکه جسد این زن بنا به درخواست خانواده وی فقط برای دانشجویان دختر مورد استفاده قرار می گیرد، از خانواده این مرحوم‌ برای این کار نیکو که به منظور کمک به آموزش و پژوهش انجام شده است، تشکر و قدردانی کرد.

مرحومه منیژه امین زاده گوهری در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۳۰ در شهر جوپار چشم به جهان گشود و در ۱۵ آذر ۹۶ به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

کانال تلگرامی لیوانکو را از دست ندهید  livanco@