خرداد: دیدار دوستانه فوتسال بانوان ایران و ایتالیا امروز با برتری سه بر یک ایران خاتمه یافت.به گزارش خرداد دیداری که حواشی مربوط به عدم قبول رعایت حجاب توسط بانوان فوتسالیست ایتالیایی باعث شده بود تا مقررات خاصی برای ورود تماشاگران در نظر گرفته شود و حتی به ممنوعیت ورود موبایل نیز منتهی شد که در آخر با اعتراض خبرنگاران این مساله برطرف شد.

هرچند ورود موبایل نیز باعث نشد تا ممنوعیت عکس برداری از این بازی برطرف شود و در نهایت این بازی هیجان‌انگیز با برتری سه بر یک ایران خاتمه یافت و بانوان ایتالیایی همانطور که در تصویر مشخص است با پوشش حجاب در عکس تیمی حاضر شدند.

photo_2017-11-23_19-00-42