ماجرای تنبیه عجیب پاره شدن پرده گوش دانش آموز توسط مدیر مدرسه +عکس

سیلی ناظم به دانش آموزی در شوش، پرده گوش او را پاره کرد!

یک پسر ۱۲ ساله، ۲ روز پیش هنگامیکه در صف صبحگاه مدرسه از همکلاسی خود خواسته بود جایش را با او عوض کند از سوی ناظم با نواختن سیلی تنبیه شد.

پدر دانش آموز:

طبق تائید پزشک متخصص و مدارک پزشکی موجود پرده گوش راست فرزندم پاره شده است و به دلیل آسیب وارده به فرزندم شکایتی برای دادگستری و بازرسی آموزش و پرورش شوش خوزستان تنظیم شده و در حال پیگیری است./ ایرنا

توضیحات آموزش و پرورش درباره پارگی پرده گوش دانش‌آموز شوشی

اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش:

دانش آموز علی عبدالخانی پیش از وارد آمدن ضربه دارای زمینه ناراحتی در ناحیه گوش خود از گذشته بوده که متاسفانه در اثر ضربه ناظم آموزشگاه خیامی به ناحیه گردن دانش آموز فوق الذکر، آسیب دیدگی قدیمی تشدید می شود ولی خوشبختانه پارگی پرده گوش به شکلی که در خبر درج شده، اتفاق نیفتاده است