خانواده نوع دوست جوان ۳۲ساله قمی با اهدای اعضای تنها پسر خود، به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشیدند.

اعضای حیاتی میثم طاهری، جوان ۳۲ساله‌ایاهدای اعضای جوان 32 ساله مرگ مغزی که حین عمل جراحی توده مغزی علی‌رغم تلاش تیم پزشکی دچار مرگ مغزی شده که پس از تایید تیم پزشکی و موافقت خانواده وی به بیماران نیازمند حیاتی دوباره می‌بخشد.

قلب، کبد، دو کلیه و برخی از اعضای دیگر و نسوج این جوان ناکام به بیماران نیازمند، لیست انتظار پیوند وزارت بهداشت و درمان، پیوند می‌شود.

با اهدای اعضای این جوان از ابتدای امسال پیکر سیزده بیمار مرگ مغزی برای پیوند عضو به تهران اعزام شده است.