انتصاب این گزینه تندرو برای مردم انقلابی و ولایی استان اصفهان خبر خوبی نخواهد بود، چرا که نه تنها این انتصاب، به وضوح خلاف شعار اعتدال گرایی دولت روحانی است و گزینه مذکور محبوبیتی بین جریان های فعال و طیف های فکری این استان، حتی اصلاح طلبان میانه رو ندارد بلکه انتخاب مهره ای که به حاشیه سازی های فراوان معروف است موجب عقب گرد این استان و افتادن در ورطه سیاسی کاری می شود

ابوالفضل رضوی از نمایندگان مجلس ششم است و در انتخابات نمایندگی سال ۹۴ خودش عضو هیات اجرایی انتخابات تهران بود .
 دوستی دیرینه ابوالفضل رضوی با جهانگیری باعث شده تا وی به عنوان گزینه جدی این مسئولیت معرفی شود. سابقه این رفاقت به زمانی بر میگردد که اسحاق جهانگیری مسئولیت استانداری اصفهان را برعهده داشته و رضوی نماینده یکی از شهرستان های این استان بود.
رضوی بعد از ریاست جمهوری حسن روحانی با حکم جهانگیری به «معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور»  منصوب شد/ عدالت
شنیده ها حاکی از این است که نام او در جلسه هیات دولت در هفته آینده مطرح خواهد شد.