راجر فدرر در حاشیه تور ATP در شانگهای با میکی موس مسابقه تنیس نمایشی اجرا کرد.