بایرن مونیخ - آئودی - مراسم سالیانه آئودی - خودروهای بازیکنان بایرن مونیخ

مراسم سالیانه کمپانی آئودی، در شهر اینگول اشتات از ایالت باواریا برگزار شد.

طرفداری- هر ساله کمپانی خودروسازی آئودی که اسپانسر باشگاه بایرن مونیخ است، در مراسمی که بازیکنان بایرن در آن حضور دارند، اتومبیل‌های خود را به نمایش می‌گذارد. روز گذشته (چهارشنبه) نیز این مراسم در شهر اینگول اشتات برگزار شد. هر کدام از بازیکنان حاضر در بایرن مونیخ، به انتخاب خودشان یکی از خودروهای آئودی را هدیه می‌گیرند.

همچنین بازیکنان بایرن از کارخانه آئودی نیز بازدید کردند.

گزارش تصویری از این مراسم و همچنین مدل اتومبیل‌های انتخابی هر یک از بازیکنان بایرن مونیخ را، مشاهده می‌کنید. با بردن موس بر روی هر تصویر، نام بازیکنانی که آن مدل را انتخاب کردند، نمایش داده می‌شود. خاوی مارتینز، تنها بازیکنی بود که یک خودروی الکتریکی را انتخاب کرد. مدل Audi RS 6 Avant performance نیز، با انتخاب پنج بازیکن، محبوب‌ترین مدل نام گرفت.

گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند
گزارش تصویری؛ بازیکنان بایرن مونیخ آئودی های جدید خود را از کمپانی تحویل گرفتند