پنج بنگاه بانک دولتی صنعت و معدن، از جمله شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌‌گذاری آتیه دماوند به شمار می‌روند، همان هلدینگی که بانک صنعت و معدن در سال ۸۱ آن را پایه‌گذاری کرد و به دنبال آن هم سهام شرکت‌های تابعه خود را به این شرکت انتقال داد.
رکود سنگین حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی و دست و پا زدن‌های مکرر شرکت‌ها برای خروج از اغما؛ این وضعیت کنونی تعداد زیادی از شرکت‌های مختلف تولیدی در عرصه اقتصاد کشور است که ناتوانی در پرداخت دیون، افزایش زیان انباشته و بدهی سنگین را می‌توان به عنوان بخشی از مختصات مشابه تعداد زیادی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید برشمرد.
این چالش‌های روزمره، اکنون چهره تعداد زیادی از مدیران شرکت‌های اقتصادی را هم برافروخته کرده است.
به گزارش نسیم نتیجه یک بررسی نشان داده که شرکت‌هایی چون ریسندگی و بافندگی فومنات، لاستیک پارس، ریسندگی خاور، صنایع نخ خمین و آسیا بافت بیستون به دلیل افزایش زیان انباشته خود، اکنون مشمول ماده ۱۴۱ شده‌اند. ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود.
از این‌رو، ضروری است تا مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام آن شرکت تشکیل و در مورد بقا یا انحلال آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصمیم‌گیری شود. این شرکت‌های پنج گانه مذکور، ازجمله شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌‌گذاری آتیه دماوند به شمار می‌روند؛ همان هلدینگی که بانک صنعت و معدن در سال ۸۱ آن را پایه‌گذاری کرد و به دنبال آن هم سهام شرکت‌های تابعه خود را به این شرکت انتقال داد.
درحال حاضر، ۶۵ درصد سهام شرکت گره سرمایه‌‌گذاری آتیه دماوند مربوط به بانک صنعت و معدن بوده که به ترتیب، شرکت‌های لیزینگ صنعت و معدن و سرمایه‌‌گذاری صنعت و معدن هم در زمره دیگر سهامداران این شرکت به شمار می‌آیند.
گفته می‌شود که هدف از تأسیس شرکت گروه سرمایه‌‌گذاری آتیه دماوند، مدیریت دارایی، ایجاد روابط سالم اقتصادی مالی و توسعه و راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی است، هر چند به نظر می‌رسد بازوی اجرایی بانک صنعت و معدن در انجام مأموریت خویش در ساماندهی و مدیریت شرکت‌های تابعه کارنامه موفقی از خود برجای نگذاشته است.
بررسی عملکرد پنج شرکت مورد اشاره هم این نتیجه را به دست داده که تعدادی از شرکت‌های وابسته به بانک صنعت و معدن در این گروه سرمایه‌‌گذاری حال و روز خوشی نداشته و به عبارت بهتر با تنفس مصنوعی به حیات خویش ادامه می‌دهند.