زمان برگزاری دو مجمع سالانه و عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت فرابورسی نورد و لوله اهواز به همراه زمان مجمع سالانه شرکت بورسی حمل ونقل بین المللی خلیج فارس اعلام شد.

 

پیرو مجمع نوبت اول شرکت نورد و لوله اهواز که در ۱۴ تیر سال جاری برگزار و به حد نصاب نرسید،این شرکت ۵۶۴ میلیارد تومانی،زمان برگزاری مجامع سالانه نوبت دوم جهت تصویب صورت های مالی دو سال گذشته را اعلام کرد.همچنین در پی به حدنصاب نرسیدن مجمع عادی بطور فوق العاده در ۲۶ تیر سال جاری،مجمع نوبت دومی جهت انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار می شود.

در این راستا،”فاهواز”که از ۲۵ تیر سال جاری با توقف نماد روبروست و سهام آن یکی از ارزانترین های بازار است،در ساعت ۹:۳۰ و ۱۲ روز پنج شنبه ۲۰ مهر در محل کارخانه به این مجامع می روند.

در ترکیب سهامداری این شرکت،شخصی حقیقی با ۲۴ درصد و صندوق بازنشستکی کشوری با ۱۰٫۱ درصد سهم حضور دارند.

شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس ۳۴٫۹ میلیارد تومانی نیز برای دوره مالی منتهی به اسفند گذشته،زمان برگزاری مجمع سالانه را مشخص کرد.

از این رو،”حفارس” که در گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات و در بورس حضور دارد،در ساعت ۱۰ روز جمعه ۲۱ مهر درمحل خیابان فاطمی ،خ باباطاهر، کوچه کیوان، پلاک ۱۹ به این مجمع روانه می شود.