ظهر امروز پارکینگ مجتمع تجاری کوروش تهران دچار حریق شد. حریق از انبار طبقه منفی۶ این مجتمع آغاز شد و دود آن به بیرون نشت کرد و موجب تخلیه کل مجتمع شد. به رغم اعزام ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل خوشبختانه این حادثه مجروحی نداشت.

 ساعتی قبل مجتمع تجاری کوروش واقع در غرب تهران طعمه حریق شد. خوشبختانه حریق در این مجتمع بزرگ تجاری چندان گسترده نبود و با تلاش آتشنشان ها اطفا شد. به گفته سخنگوی آتش نشانی بخشی از ضایعات انباری در طبقه ۶- این مجتمع دچار حریق شده بود که با توجه به اینکه در این انباری کانال هواکشی بود، دود آتش از انباری به بالای مجتمع رها می شد و در نگاه اول این تصور بود که کل ساختمان آتش گرفته است.