هنگامی که یک خلبان ۷۹ ساله با هواپیمای اجاره‌ای مدل ۱۹۸۱ از فرودگاه بلند شد، این هواپیما پس از طی مسافت کوتاه با یک درخت برخورد و سقوط کرد.