آتنا اصلانی دختر هفت ساله پارس آبادی که از ۲۹ خرداد گم شد و ۱۹ تیر جسدش در پارکینگ یک خانه پیدا شد، واکنش بسیاری از چهره های سرشناس ایرانی را در پی داشته است.

 

 

 

 

خانه آتنا اصلانی
خانه «آتنا» در پارس آباد

002

009