به استقبال فینال کاردیف/ اینفوگرافی یووه و رئال+عکس


photo_2017-06-03_19-27-46

 

01174707

 

photo_2017-06-03_19-27-46

 

photo_2017-06-03_19-55-37

 

photo_2017-06-03_19-34-03

 

cristiano-ronaldo-gigi-buffon-champions-league-final

 

cristiano-ronaldo-gigi-buffon-champions-league-final

 

01174707

 

photo_2017-06-03_19-36-33

 

01174707

 

01174707

 

cristiano-ronaldo-gigi-buffon-champions-league-final

 

photo_2017-06-03_19-45-21

 

cristiano-ronaldo-gigi-buffon-champions-league-final

 

photo_2017-06-03_19-48-41

 

photo_2017-06-03_19-49-29

 

cristiano-ronaldo-gigi-buffon-champions-league-final

 

photo_2017-06-03_19-53-51