لحظاتى قبل تیک اف ایرباس آ٣٢١ جدید هما از تولوز به تهران/منبع: کانال هما