این تصویر در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد؛ واکنش دخترک گل فروش به توهین همشهری ماه. طرح حمید جعفری