تویوتا سکوئیا، محصول غول پیکر تویوتا که بیشتر برای بازار آمریکا تولید شده است. این خودروی ۸ سیلندری حجم موتور ۵۷۰۰ سی سی دارد. به تازگی یک دستگاه ازین خودرو در شهرهای جنوبی ایران دیده شده است.
غول 8 سیلندر تووتا وارد ایران شد/عکس