نطق یک نماینده مجلس که اتفاقا کارمند بانک بود موجب شد تبصره‌ای در برنامه ششم توسعه که به زیان کارمندان بانک است تصویب نشود و به کمیسیون تلفیق بازگردد.

به گزارش بانک مردم دفاع تمام عیار آقای قرجه طیار نماینده محترم گنبد کاووس در مجلس موجب شد روز گذشته تبصره ۲ ماده ۳۵ که در آن پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک‌ها بسیار محدود می‌شد تصویب نشود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برود.

قرجه طیار رپیس شعبه کلاله بانک تحارت بود و حال و روز کارکنان بانک‌ها را به خوبی درک می‌کند. کارمندان بانک به علت محدودیت‌ها در مزایای خود بسیار ناراحت هستند و تصویب این تبصره که به ممنوعیت پرداخت وام به کارکنان می‌شد تاثیر بدی روی روحیه آنها می‌گذاشت.