به گزارش لیوانکو خانم تانیا یغمایی که قبلا رییس اداره خزانه داری و روابط با کارگزاران مدیریت امور بین الملل بانک تجارت بود به عنوان عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات منصوب شد.

وی  عضو هیات تخلفات آن بانک را هم در اختیار داشتند.