شاهزاده های عرب از زیباترین مجری زن ایرانی جواب رد شنیدند
جواب کوبنده زیباترین مجری زن ایرانی به خواستگاری میلیاردر عرب!
میترا طاهری در پاسخ به پرسش خبرنگار فرانسوی که چرا جواب رد به شاهزاده های عرب و شیوخ آنها و پسران سرشناس فرانسوی در مقابل در خواست آنان برای ازدواج داده ای،گفت: من با اینکه فقط یک بار در سه سالگی به همراه پدر و مادرم به ایران سفر کرده ام ولی خود را فرزند کوروش و از نسل پاک آریایی می دانم و فرزندانم نیز باید آریایی باشند و این موضوع این خانم را بیشتر جذاب کرده است.