بیمه مرکزی صلاحیت مدیرعامل بیمه حافظ را تائید کرد .
به گزارش پایگاه خبری راز پول ، طی نامه ای از سوی رئیس کل بیمه مرکزی، صلاحیت «عبدالرسول عطایی» برای مدیرعاملی «شرکت سهامی بیمه حافظ» تایید شد.عبدالرسول عطایی پیش از این مدیرعاملی شرکت بیمه کوثر و عضویت در هیات مدیره ی شرکت سهامی بیمه ملت را در کارنامه خود داشته است.