سایت های شرط بندی در فضای مجازی با برخی صرافی ها در حال همکاری هستند!
به گزارش اخبار بانک، سایت های شرط بندی فوتبال و سایر ورزش ها همچنان به فعالیت های خود ادامه داده و فعال هستند
در این بین پس از اینکه انتقاد ها به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای ارائه خدمات متنوع به اینگونه سایت ها افزایش یافت به نظر می رسد شبکه بانکی خود را از این قائله کنار کشیده است.

مشاهدات میدانی  در فضای مجازی حکایت از این دارد که با درایت و سخت گیری های شبکه بانکی، قمار بازان ورزشی از بانک ها به سمت صرافی ها سوئیچ کرده اند.

برخی بانک ها سابقا و بدون اینکه بدانند فرد یا شرکت مورد نظر در حوزه شرط بندی فعال است، خدمات پرداخت آنلاین را به سایت های قمار بازی ورزشی می دادند که به نظر می رسد این مشکل برطرف و هم اکنون این خدمت لغو شده است.

چند سایت قمار بازی که در حال فعالیت در مورد بازی های فوتبال هستند در سایت خود درج کرده اند که برای نقل و انتقال وجوه باید به صرافی که آنها معرفی می کنند مراجعه کنند.

نکته حائز اهمیت اینکه پیش از این بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از بابت ارائه این خدمت ناخواسته مورد سوال و بازخواست قرار می گرفتند اما اکنون که این خدمت را قطع کرده اند ونظارت بیشتری در این خصوص دارند هیچ مسئولی واکنشی در برابر این اقدام پسندیده نداشته و خوب است که از شبکه بانکی در این خصوص تقدیر به عمل آید.