تصاویر واضح و کامل ترور سفیر روسیه در ترکیه را در ویدئوی زیر ببینید.