img

مجمع اصلاح طلبان دوم خرداد خوزستان که چند هفته ای بیشتر نیست با یک بیانیه در فضای مجازی اعلام موجودیت کرده، در اقدامی عجیب، از کاندیداتوری دکتر «برات قبادیان» برای ریاست جمهوری حمایت کرده است.

سایت محلی «شوشان» در این باره نوشته است که در متنی که به نام یکی از اعضای موسس و با امضای مجمع اصلاح طلبان دوم خرداد خوزستان منتشر شده، با اشاره به رایزنی های مختلف برای کاندیداتوری دکتر قبادیان، آمده است: ‎«منتظر انتقال قدرت از کویرستان یزد و اصفهان و سمنان به خوزستان قهرمان باشید».

این سایت خوزستانی نوشته است: «بی شک دکتر قبادیان از چهره های فرهیخته علمی و سیاسی استان و کشور است اما اقدام هماهنگ نشده و اعلام حمایت زودهنگام پیش از نظر شورای عالی اصلاح طلبان و همچنین رفتارهای فردگرایانه و خارج از هماهنگی با شورای احزاب اصلاح طلب و شورای سیاستگذاری، نشان دهنده انشعاب در شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان دارد که اگر اینگونه رفتارهای خارج از خرد جمعی ادامه یابد در آستانه دو انتخابات مهم پیش رو ، نتیجه ای جز تشتت در برنخواهد داشت. بهتر آن است که اصلاح طلبان خوزستان تحت لوای شورای هماهنگی احزاب و شورای سیاستگذاری ، ضمن پرهیز از چنین اقداماتی ، نظری واحد ارائه دهند».

متن بیانیه:

بار دیگر نام نامی خوزستان سرزمین قهرمانان وحماسه سازان بر سر زبانها افتاد.منابع موثق خبری حاکی از این است که جمع کثیری از دانشگاهیان،نمایندگان ادوار،مدیران وزرای اسبق وفعلی واحزاب وگروههای سیاسی فرزند شما را برگزیدند واز پرفسور برات قبادیان دانشمند فرهیخته ایران با جدیت دعوت کردند که جهت کاندیداتوری ریاست جمهوری وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ شودوهمچنین بعضی از سران اصلاحات ودلسوزان نظام نیز پیگیر کاندیداتوری ریاست جمهوری پرفسور قبادیان هستند و در این رابطه جلسات فشرده ای با این اندیشمند خوزستانی داشته اند ولی جناب آقای پرفسور قبادیان تاکنون اظهار نظر وواکنش صریحی به فشار گروههای سیاسی ودانشگاهیان وسران ارشد نظام نداده است.

آیا رویای دیرینه مردم مظلوم خوزستان به حقیقت خواهد پیوست؟ آیا اینبار دعاهای مردم زجرکشیده و مصیبت دیده و محروم و فراموش شده خوزستان مستجاب خواهد شد و شیرمردی از دیار پاکان ازسرزمین حماسه و دلاورمردی و رشادت و صداقت بنام پرفسور قبادیان در راس اجرایی کشور خواهدگرفت وریس جمهور آینده کشور، مردی از دلاور مردان خوزستان است؟
منتظر باشید که خبرهای خوبی در راه است.
منتظر باشید که یکبار دیکر کارون به خروش آمده است و کوههای سر به فلک کشیده زاگرس، قد راست نموده اند…
منتظر انتقال قدرت از کویرستان یزد و اصفهان وسمنان به خوزستان قهرمان باشید.

مجمع اصلاح طلبان دوم خرداد استان خوزستان
تورج سلحشوری