موسسه اعتباری کاسپین که چند روز پیش در اطلاعیه‌ای به سپرده‌گذاران خود اطمینان داده بود فرآیند ادغام تعاونی اعتبار فرشتگان در حال طی شدن است بخشی از این اطلاعیه را زیرنویس تلویزین کرد.

به گزارش بانک مردم. پیام موسسه اعتباری کاسپین در زمان پخش برنامه های متنوع تلویزیونی، زیرنویس شد تا سپرده گذاران از نگرانی درآیند. در این زیرنویس به اطلاعیه بانک مرکزی در مورد مجاز بودن کاسپین اشاره شده است و صراحتا آمده است که مردم نگران سپرده خود نباشند.

در فیلم زیر می‌توانید این زیرنویس را مشاهده کنید: