بانک مرکزی مرحله جدیدی از ساماندهی تعاونی های اعتباری فاقد مجوز و موسسات اعتباری را کلید زده است.براساس تازه ترین اخبار، لـله گانی مدیر عامل پیشین بانک صادرات در موسسه اعتباری توسعه حضور پیدا کرده و ادغام تعاونی وحدت با این موسسه رسما کلید خورد.

براساس برنامه و تائید بانک مرکزی اسماعیل لـله گانی از دو هفته پیش در قدیمی ترین موسسه اعتباری کشور حضور پیدا کرده است.

این موضوع نشان از عزم جدی بانک مرکزی برای سامان دادن به سایر تعاونی های اعتباری فاقد مجوز است.براساس این برنامه لـله گانی مسوول ساماندهی موسسه توسعه و برنامه ریزی برای ادغام تعاونی وحدت با این موسسه خواهد بود.

طبق اطلاعات رسیده، هیات مدیره فعلی موسسه توسعه نیز دستخوش تغییرات جدید خواهد شد.

قرار است ۵ نفر برای پست هیات مدیره به بانک مرکزی معرفی شوند.به احتمال زیاد سهامدار فعلی موسسه نیز یکی از اعضای هیات مدیره است.

همچنین با این تغییرات ترکیب سهامداری موسسه توسعه تغییر جدی خواهد کرد.

به نظر می رسد با حضور فردی چون لـله گانی آینده خوبی در انتظار موسسه توسعه و سهامداران آن است.

یکی از برنامه های مهم پیش روی وی تبدیل این موسسه اعتباری به بانک است که گویا این امر با نظر مثبت مسوولان مواجه شده است.


 اسماعیل لـله گانی درباره تحولات جدید در موسسه توسعه گفت: فعلا و در وهله نخست بعنوان مشاور در این موسسه آغاز به کار کرده ام و مسائلی چون ادغام وحدت امری شدنی و نیاز به زمان و هماهنگی با بانک مرکزی دارد.

 اسماعیل لـله گانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک درباره حضور خود در موسسه اعتباری توسعه گفت: از دو هفته پیش در موسسه اعتباری توسعه بعنوان مشاور شروع به فعالیت کرده ام.

وی با بیان اینکه فعلا در حال ارزیابی وضعیت موسسه توسعه هستم، اظهار داشت: مباحثی چون ادغام تعاونی وحدت و توسعه نیاز به زمان و بررسی بیشتر در کنار تعامل سازنده با بانک مرکزی دارد.

لـله گانی افزود: با توجه به تجربه ادغام تعاونی میزان در بانک صادرات و کارهایی که در این باره صورت گرفت،ادغام تعاونی وحدت در توسعه شدنی است اما نیاز به بررسی کامل و هماهنگی دارد.

وی با رد مسائلی چون معارفه در هفته آینده بعنوان مدیر عامل موسسه توسعه افزود: فعلا و در وهله نخست بعنوان مشاور در این موسسه مشغول به کار شده ام.

لله گانی