فردا شب(دوشنبه ۲۴ آبان) ساکنان زمین شاهد بزرگترین و درخشان‌ترین ابرماه در ۷۰ سال اخیر خواهند بود. رویداد ماه افروختگی (ابرماه) در ساعت ۱۷:۲۲ به وقت ایران روی خواهد داد.

 به گزارش خبرآنلاین،خیلی‌ها از دوستداران آسمان شب این روزها در حال آماده کردن خود برای رصد و عکاسی از بزرگترین ابرماه هستند که در تقریبا ۷۰ سال می‌توان آن را مشاهده کرد. این ابرماه در تاریخ ۲۴ آبان، ۱۴% بزرگتر و ۳۰% روشن‌تر از یک ماه کامل معمولی دیده می‌شود. چرا که در این تاریخ ماه در مدار بیضوی خود به دور زمین، به نزدیکترین فاصله خود تا ما رسیده است.

در این رویداد نادر، ماه به نزدیکترین فاصله خود از زمین یعنی تا ۳۵۶ هزار و ۵۰۶ کیلومتری سیاره خواهد رسید و از این رو، ناسا آن را “اَبَر ماه” خارق‌العاده خوانده است. این پدیده که پیش از این در سال ۱۹۴۸ رخ داده بود، تا ۱۸ سال آینده اتفاق نخواهد افتاد و فرصت بعدی مشاهده آن ۲۵ نوامبر ۲۰۳۴ خواهد بود.


پدیده ابرماه در طول یک سال چند بار رخ می‌دهد و به حالتی گفته می‌شود که ماه به فاصله مداری‌ نزدیک‌تر از فاصله معمولش از زمین می‌رسد. در واقع برای سال ۲۰۱۶ سه ابرماه ثبت شده‌است که یکی از آنها در ۱۶ اکتبر رخ داد و دو ابرماه دیگر در ۱۴ نوامبر و ۱۴ دسامبر مشاهده خواهند شد. با این همه ماه ۱۴ نوامبر، برابر ۲۴ آبان، بزرگترین این سه ابرماه خواهد بود،‌ زیرا در این تاریخ ماه که برای دو ساعت در وضعیت حضیض قرار دارد، نقطه‌ای از مدار بیضوی ماه که کمترین فاصله را تا مدار زمین دارد، کامل خواهد شد. این نقطه نسبت به نقطه اوج ۴۸ هزار کیلومتر به زمین نزدیک‌تر است،‌از این رو زمانی که ماه در این نقطه قرار می‌گیرد، ۱۴ درصد بزرگتر و ۳۰ درصد درخشانتر دیده می‌شود. اگر شب چهاردهم ماه قمری، با حضیض مداری ماه در یک زمان اتفاق بیفتد، ماه بزرگتر از هر زمانی به نظر می‌رسد که به آن ابرماه گفته می‌شود.

بهترین زمان برای دیدن و بخصوص عکس‌برداری از این ابرماه به هنگام طلوع آن از سمت شرق است. چرا که به دلیل خطای انسانی و اینکه ماه در پس‌زمینه اشیای آشنایی چون کوه و درخت قرار می‌گیرد، بزرگتر از آن چیزی که هست به نظر خواهد رسید.برای رصد این ابرماه بهتر است از نور و آلودگی مناطق شهری فاصله بگیرید