img

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) تربت جام گفت: کشاورزان این شهرستان همزمان با برداشت محصول زعفران از کشتزارهای این منطقه ۲۰۰ کیلوگرم زعفران به عنوان مستحبی زکات به کمیته امداد اهدا کردند.

شیرمحمد شاکربرآبادی جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان زعفران که با مشارکت مردم و دبیرخانه زکات شهرستان جذب شده ۱۱۰ میلیون ریال ارزش گذاری شده است.

وی گفت: پرداخت زکات مستحبی در کنار زکات واجب توسط مردم متدین، کشاورزان، باغداران و دامداران صورت می گیرد که موجب برکت مال و کاهش مشکلات جامعه می شود.

شاکر برآبادی یادآور شد:در نیمه نخست امسال یک میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال وجه نقد و ۳۳۶ میلیون و ۴۹۵ هزار ریال کالا به عنوان زکات در شهرستان جمع آوری شده است.

وی افزود: تاکنون برای فرهنگ سازی پرداخت زکات اقدامات تبلیغی خوبی در شهرستان صورت گرفته اما هنوز هم نیاز به فعالیت بیشتری در این زمینه وجود دارد.

شاکربرآبادی گفت: ۱۱ هزار خانواده مددجو در این شهرستان زیر پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد هستند که زکات جمع آوری شده بین آنان توزیع می شود.
شهرستان ۲۸۴ هزار نفری تربت جام در ۱۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.