شرکت تک ساران پارمیس نماینده انحصاری توزیع محصولات تک ماکارون جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران (شعبه شهریار) استخدام می کند.

00