گویا منقدان به عملکرد پزشکیان در تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین، اعتقاد داشتند تشکیل چنین فراکسیون هایی سبب می شود تا سایر اقوام ایرانی مانند کردها و لرها هم اقدام به تشکیل فراکسیون نموده و عملا فضای چنددستگی در کشور رواج یابد.

 حضور مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلسی شورای اسلامی و وزیر پیشین بهداشت در دولت هشتم در نمایشگاه مطبوعات حواشی فراوانی را به همراه داشت.

گویا انتقاد یکی از خبرنگاران حاضر در نمایشگاه مطبوعات به پزشکیان و خائن قلمداد کردن وی به علت تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین، سبب شد تا برخی از همراهان پزشکیان خبرنگار مذکور را مورد ضرب و شتم قرار دهند!

گویا منقدان به عملکرد پزشکیان در تشکیل این فراکسیون، اعتقاد داشتند تشکیل چنین فراکسیون هایی سبب می شود تا سایر اقوام ایرانی مانند کردها و لرها هم اقدام به تشکیل فراکسیون نموده و عملا فضای چنددستگی در کشور رواج یابد.

گفتنی است سرانجام با وساطت دکتر انتظامی و خروج پزشکیان از نمایشگاه، درگیری ها خاتمه یافت.

فراکسیون مناطق ترک نشین با حضور صد نماینده مجلس تشکیل شده است که ۲۵ نفر عضو شورای مرکزی هستند. همچنین در جلسه انتخابات هیأت رئیسه آن نیز مسعود پزشکیان به عنوان رئیس فراکسیون برگزیده شد.