طی احکامی، مدیرکل توسعه منابع انسانی، مدیرکل خدمات آرشیوی و مدیرکل امورحقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منصوب شدند.

طی حکمی از سوی سیدرضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، علیرضا دباغی به‌عنوان مدیرکل «توسعه منابع انسانی» منصوب شد.

متن حکم انتصاب وی بدین شرح است:

با عنایت به پیشنهاد سرپرست محترم توسعه مدیریت و منابع و نظر به تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل توسعه منابع انسانی» منصوب می شوید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تجارب همکاران آن اداره کل در انجام وظایف محوله موفق و سرافراز باشید..

همچنین در حکم دیگری از سوی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حسین عباس‌نژاد کارسیدانی به عنوان مدیرکل امورحقوقی، مجلس و استان‌ها منصوب شد.

متن حکم انتصاب وی بدین شرح است:

با عنایت به پیشنهاد سرپرست محترم توسعه مدیریت و منابع و نظر به تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان « مدیرکل امورحقوقی، مجلس و استان ها» منصوب می شوید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره گیری از تجارب همکاران آن اداره کل در انجام وظایف محوله موفق و سرافراز باشید.

صالحی امیری در حکم دیگری نیز، امین‌الله آزادیان را به‌عنوان مدیرکل «خدمات آرشیوی»  منصوب کرد.

متن حکم انتصاب وی بدین شرح است:

با سلام و احترام

با عنایت به پیشنهاد معاون محترم اسناد ملی، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان

« مدیرکل خدمات آرشیوی» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تجارب همکاران آن اداره کل در انجام وظایف محوله موفق و سرافراز باشید.