رئیس جمهور سابق کشور که این روزها  برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری فارغ البال شده است است در یک سفر خانوادگی به استان مازندران آمد.

محمود احمدی نژاد صبح امروز با سفر به روستای تاریخی کندلوس  کجور زادگاه دوست  و یا صمیمی اش عبدالرضا شیخ السلام سفر کرده و از جاذبه های دیدنی این روستای تاریخی دیدن نمود.

گفته می شود در این سفر جمعی از چهره های سیاسی و یاران قدیمی دولت نهم و دهم در مازندران دیدار خصوصی خواهند داشت.

 

http://www.shomalnews.com/photo/147765470936956025.jpg

http://www.shomalnews.com/photo/14776547091556989.jpghttp://www.shomalnews.com/photo/147765470942452294.jpg