وزارت آموزش و پرورش در انتظار وزیر جدید است و در این میان، فرهنگیان بیش از دیگران چشم انتظار هستند تا ببینند رئیس جمهور روحانی، سکان “مهم ترین وزارتخانه ایران” را به دست چه کسی می دهد؟!
وزارت آموزش و پرورش در انتظار وزیر جدید است و در این میان، فرهنگیان بیش از دیگران چشم انتظار هستند تا ببینند رئیس جمهور روحانی، سکان “مهم ترین وزارتخانه ایران” را به دست چه کسی می دهد؟!
تقریباً همه نظرسنجی ها و بررسی های میدانی نشان می دهد که محمدعلی نجفی، موفق ترین وزیر آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی بوده است. در دوران او بود که نخستین تغییر و تحولات اصلاح گرایانه در آموزش و پرورش کلید خورد. بهبود وضعیت رفاهی فرهنگیان، وارد کردن رشته های آموزشی مهارت محور کار و دانش به نظام آموزشی، اختصاص عوارض دو درصدی به آموزش و پرورش و … از جمله اقدامات او در دوران وزارتش بود.
این است که هنوز از دوران وزارت او ، با نام “دوره طلایی آموزش و پرورش” یاد می کنند.

به همین خاطر است که روحانی، در ابتدای ریاست جمهوری اش در پاسخ به مطالبات فرهنگیان کشور، نجفی را به عنوان گزینه پیشنهادی اش برای وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد ولی مجلس وقت، با سیاسی کاری هایی که در آن صورت گرفت، تنها با یک رأی کمتر، مانع از تکرار روزهای خوب آموزش و پرورش شد.

اینک، بار دیگر نام محمد علی نجفی در میان گزینه های وزارت آموزش و پرورش به چشم می خورد. هر چند خبرهای موثق حاکی از آن است که خود او تمایلی به وزیر شدن ندارد ولی اصرارهای فرهنگیان برای قبول مسؤولیت همچنان ادامه دارد. اگر روحانی بتواند او را متقاعد به قبول این مسؤولیت کند، عیدی زودهنگامی به فرهنگیان ایران و میلیون ها دانش آموز و خانواده های آنها داده است.

نجفی، نشان داده که مرد اصلاحات واقعی ( و نه سیاسی به معنای مصطلح اش) در آموزش و پرورش است و امروز، وزارت آموزش و پرورش ایران بیش از هر زمان و هر دستگاه دیگری به اصلاحات اساسی نیازمند است.
امید که مجلس نیز همراهی کند و اشتباه استراتژیک مجلس قبلی را تکرار نکند.