حالا با اصرار نمایندگان مجلس بر تصویب استفساریه قانون انتخابات برای مینو خالقی این امیدواری ایجاد شده است که راه ورود او به مجلس باز شود؛ هر چند برای باز شدن این راه هنوز باید قدم های زیادی برداشته شود چرا که بعید است شورای نگهبان مصوبه دیروز مجلس را تایید کند و در این صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید میان مجلس و شورای نگهبان حکم کند.
نمایندگان مجلس شنبه صبح با رأی مثبت به استفساریه‌ای، مصوب کردند که شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صلاحیت منتخب را رد و به این وسیله آرای او را باطل اعلام کند. 
در این استفساریه که جهت تامین نظر شورای نگهبان به اصلاح درآمده، این سوال مطرح شده که آیا با توجه به مفاد تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود؟، آیا شورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟ 
در پاسخ این استفساریه آمده است: خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره چهار ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف (مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام)» این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 
مینوخالقی، کاندیدای اصلاح‌طلب اصفهان، پس از تائید شورای نگهبان و اتمام انتخابات مجلس شورای اسلامی صلاحیت‌اش از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد و در نتیجه این تصمیم وی موفق به حضور درخانه ملت نشد. در صورتی که این اسفساریه قانون انتخابات به تائید شورای نگهبان نرسد به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و در صورت موافقت اعضای آن براساس گفته علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برای ورود می‌نوخالقی به خانه ملت مشکلی وجود نخواهد داشت. 
محمدرضا بادامچی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در خانه ملت در این رابطه به رویداد۲۴ گفت: این مصوبه مجدد به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و از آنجا که احتمال رد آن توسط اعضا این نهاد نظارتی وجود دارد، نمایندگان هم حاضر به عدول از نظر خود نخواهند بود به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد و در آنجا تصمیم گیری می‌شود که پس از آن به شکل قانون در آید یا خیر. 
این نماینده تهران افزود: پس تصویب استفساریه مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هر فردی که صلاحیت‌اش در پیش از انتخابات مورد تائید قرار گیرد پس از برگزاری انتخابات صلاحیت‌اش رد نخواهد شد. 
وی درباره عطف به ماسبق شدن این قانون و ورود احتمالی مینوخالقی به خانه ملت، بیان کرد: در این رابطه قانون حتما عطف به ماسبق خواهد شد، البته طی مراحل تایید این استفساریه در مجمع تشخیص مصحلت نظام سیر طولانی را طی خواهد کرد. 
بادامچی در این رابطه که مجلس تا چه اندازه به تصویب این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام امیدوار است، بیان کرد: معمولا زمانی که اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود، مصوبه مجلس مورد تائید قرار می‌گیرد. 
علی نوبخت حقیقی، نماینده مردم تهران و از اعضای فراکسیون امید نیز در این رابطه بهرویداد۲۴ گفت: به اعتقاد شخصی بنده مینو خالقی جرمی مرتکب نشده است که شورای نگهبان او را پس از انتخابات رد صلاحیت کرده است و اصلا مشخص نیست که به کدام دلیل مانع ورود او به خانه ملت می‌شوند.
وی ضمن تاکید بر این مسئله که قانون عطف به ماسبق می‌شود، ابراز کرد: خانم خالقی یک بار از سوی شورای نگهبان برای صلاحیت‌اش تائید شده است نیازی برای تائید دوم وجود ندارد و نباید مانع حضورش شد.
نوبخت در این رابطه که آیا به تصویب این استفساریه خوشبین است، گفت: اگر این بار شورای نگهبان ایرادی به پاسخ وارد نداند، موضوعاتی شبیه به ماجرای مینو خالقی و ابطال آرایش پس از اعلام سلامت انتخابات، براساس قانون امکان تکرار ندارد. اما به نظر می‌رسد این کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شود که در‌‌‌نهایت نظرشان با مجلس یکی نخواهد بود. به هر حال در یک یا دو ماه آینده نظر نهایی اعلام خواهد شد.