طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک تجارت حسین برات مدیرعامل شرکت خدمات تجارت شد و از زحمات مصطفی صمدی تقدیر و تشکر بعمل آمد، برات که از مجموعه بانک تجارت هست مدیریتهای امور حراست و امور تدارکات و مهندسی را در پرونده خدمتی خود دارد و قبل از انتقال به بانک تجارت در شرکت هواپیمایی آسمان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی مشغول به خدمت بود.

عباس زاده و کاظم پور نیز بعنوان اعضای هیات مدیره این شرکت منصوب شده اند.

ضمنا مصطفی صمدی بعد از ترک شرکت خدمات در شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت مشغول بکار شد.