“می خواهیم با تجاری سازی ایده ها به اشتغال شما کمک کنیم”

لیوانکو ، رسانه ای چند منظوره است که ماهیتی فراجناحی و مستقل دارد و سعی دارد نظر تمامی مخاطبان را جلب و راضی نگه دارد .تمامی خبرها را در اسرع وقت منتشر می کند ولی دقت را فدای سرعت نمی کند.لیوانکو یک همکاری دسته جمعی برای اشتراک و بروزرسانی اطلاعات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی ، بانکی ، بیمه ای ،اقتصادی ، حوادث، اصناف و کارگری  ….می باشد.

با خبرهای خبرگزاری ها و سایت های متنوع و نیز ارایه خبرهای صحیح و مختلف ، سعی در روشن نمودن هرچه بیشتر سرمایه گذاری مادی و انسانی شما خواهیم داشت.

تاریخ افتتاح سایت ۰۱ر۰۸ر۱۳۹۵

تاریخ افتتاح کانال تلگرامی ۰۱ر۰۸ر۱۳۹۶

شماره تماس: ۰۹۱۲۳۷۱۰۸۰۴